NLBE NLBE FRDEEXPORT

Dochtergroep De-Su Balisto NRM 


ABS en Heemskerk presenteerden tijdens de NRM twee dochtergroepen van het bekende Amerikaanse fokbedrijf De-Su van Darin Meyer uit Iowa, Amerika. De eerste stier was De-Su Balisto met een groep vaarzen.

Sterke koefamilie

Balisto is een Bookemzoon uit Watson moeder De-Su 199. De basis voor de sterke genetica komt bij grootmoeder Wesswood Rudolph Missy vandaan. De Global Cow of the year staat aan de basis van meerdere topstieren bij ABS. Naast Balisto zijn Topsy, MVP en Silver populaire nakomelingen van haar.

Meer dan 2000 dochters aan de melk

Balisto is  als genomicstier voor het eerst verkocht in 2013. In augustus 2016 kwam Balisto met zijn eerste fokwaarde op basis van melkgevende dochters. In de NVI van april zijn nu 166 melkgevende dochters verwerkt. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan tweeduizend dochters aan de melk. Met dochters in Amerika, Duitsland, Scandinavië, Canada, maakt Nederland de top 5 compleet.

Degelijk en sterk 

De Nederlandse dochters van Balisto produceren een goede melkplas met sterke gehaltes. Gemiddeld produceren de dochters in de dochtergroep ruim boven de 3,60% eiwit. De hoge genomicfokwaarde van Balisto is inmiddels omgezet ina een stevige en betrouwbare fokwaarde. In de Amerikaanse TPI-lijst is de fokwaarde zelfs gestegen naar 2506 TPI. Balisto geeft degelijke en sterke dieren die makkelijk produceren. Balistodochters maken gebruik van iets krom beenwerk. Met een vast aangehecht uier past deze stier binnen alle melksystemen. Door de lange levensduur in combinatie met de hoge kilogrammen vet en eiwit, excelleert Balisto in levensproductie. Deze stier laat sterke gezondheidskenmerken op het gebied van celgetal en levensduur zien. Ook op gebied van Transition Right, de gezondheidskenmerken rondom de transitieperiode, scoort Balisto hoog. Kortom, Balistodochters zijn de perfecte koeien voor de hedendaagse melkveehouderij.

De Novo

De combinatie van efficiëntie, gezondheid en productie zoals we die bij Balisto terugzien, is de drijfveer achter de nauwe samenwerking die ABS en De-Su Holsteins, onder de naam DeNovo Genetics zijn aangegaan. Nieuwe vrouwelijke genetica wordt door ABS aangekocht en gehuisvest bij De-Su Holsteins. De sterke genenpool op De-Su en de expertise van ABS vormt een unieke bron voor nieuwe genetica. Deze samenwerking zal nog meer topstieren gaan opleveren die te herkennen zijn aan de prefix DeNovo.

Eiwitspecialist 

Tijdens de laatste NRM in 2014 maakte eiwitstier Legend indruk. De nieuwe eiwitspecialist Balisto is met +0,23% eiwit, hard op weg de populariteit van Legend te overtreffen. In zijn nog jonge carrière als genomic- en fokstier zijn er al meer dan 65.000 rietjes verkocht in Nederland en België. Balisto was daarmee in 2015 en 2016 al de best verkopende ABS-stier. Naar verwachting zal hij dit niveau in 2017 weer gaan overtreffen.

Balisto is een super bevruchter die gezonde en hoogproductieve dieren met een top eiwitproductie fokt.
Balisto; een stier die in uw veestapel niet mag ontbreken.

NRM Balisto Heemskerk ABS
NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular