NLBE NLBE FRDEEXPORT

Preventie, geen kost maar pure winst

Iedere veehouder wil de insleep en verspreiding van dierziekten tot een minimum beperken. Per slot van rekening is voorkomen nog altijd beter dan genezen. Met enkele simpele maatregelen kan al veel verbeterd worden. Het in kaart brengen van de risico’s is de eerste stap.

Bioveiligheid Heemskerk kalf

Met de groei van de bedrijven en het opschroeven van de gezondheidsstatussen zijn de risico’s op insleep en de verspreiding van ziektekiemen toegenomen. Niet voor niets dat steeds meer veehouders zich bewust zijn van dit gevaar en bioveiligheid in de melkveehouderij meer aandacht krijgt. Maar wat verstaan we daaronder? Bioveiligheid zijn alle preventieve maatregelen die op een bedrijf worden genomen om de insleep en de verspreiding van ziektekiemen te voorkomen of te beperken.

Meer dan hygiëne alleen
Bioveiligheid is een term die een hele brede lading dekt. Hoe kunt u deze vertalen naar concrete en praktische maatregelen op uw bedrijf? Natuurlijk draait alles om preventie, maar dat is meer dan hygiëne alleen. Het dagelijks management op het melkveebedrijf heeft de grootste impact op een goede of slechte bioveiligheid of een gezond bedrijf. Het herkennen van de grootste risico’s op het eigen bedrijf is een eerste stap om de bioveiligheid naar een hoger niveau te tillen.

Intern en extern
Grofweg kunnen we een onderverdeling maken tussen externe en interne maatregelen. De externe maatregelen hebben betrekking op het voorkomen van ziekte-insleep. Denk hierbij o.a. aan aankoopbeleid, registratie van bezoekers en ongediertebestrijding. De interne maatregelen zorgen ervoor dat de overdracht van ziektekiemen binnen het bedrijf tot een minimum beperkt blijven. Hierbij speelt met name hygiëne een belangrijk rol, maar ook looplijnen en protocollen dragen hieraan bij.

Kijk eens kritisch naar welke risico’s op uw bedrijf aanwezig zijn. Welke maatregelen kunt u nemen om de grootste en meest voorkomende risico’s te verminderen? Wilt u meer weten over bioveiligheid? In onze nieuwe Heemskerk Focus besteden we extra aandacht aan de bioveiligheid. Informeer bij uw rundveespecialist.

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular