NLBE NLBE FRDEEXPORT

De parels van de Po bezocht

Gigantische hoge melkproducties en vruchtbare grond kenmerken de melkveehouderij op de Italiaanse Po-vlakte. Hier ligt het hart van de Italiaanse melkveehouderij. Een perfecte bestemming voor een interessante studiereis. 

Groepsfoto Italie Heemskerk ABS

Een enthousiaste groep van 52 melkveehouders stapte begin vorige week op het vliegtuig richting Milaan. Tijdens een 4 daagse studiereis bezochten ze samen met 8 rundveespecialisten, een vijftal  melkveebedrijven die hoog in de Italiaanse productieranking staan. 

Hoge producties voor kg vet en eiwit

De Po-vlakte is van oorsprong één van de meest vruchtbare streken van Italiaanse. De rivier de Po snijdt het gebied in tweeën. Ten noorden van de Po bestaan de rantsoenen grotendeels uit mais. Onder de rivier de Po bevinden zich de bedrijven die melk produceren voor traditionele Parmezaanse kaas. Veehouders die voor deze markt produceren zijn met het rantsoen gebonden aan strenge regels. Gefermenteerde producten zoals gras- of maiskuilen zijn hier niet toegestaan. Met rantsoenen gebaseerd op hooi, luzerne en krachtvoer weten de bezochte bedrijven toch een productie van ruim 12.000 kg melk per koe per jaar te realiseren. Ondanks de grote verschillen tussen de diverse melkveebedrijven hadden alle bedrijven één gemeenschappelijk doel; namelijk zo veel mogelijk melk produceren. De vele afgeleverde liters melk zorgen voor een hoge productie van kilogrammen vet en eiwit.

Rantsoen IT Heemskerk ABS

Voor de productie van Parmezaanse kaas is het niet toegestaan gefermenteerde producten zoals gras- en maiskuilen te voeren. Uit rantsoenen gebaseerd op hooi, luzerne en krachtvoer realiseren  de koeien toch een productie van ruim 12.000 kg melk. 

Uniformiteit

Alle bedrijven die werden bezocht volgen al jaren trouw het GMS programma. Samen met de GMS specialist wordt het fokdoel vastgesteld en de stierkeuze bepaald. Deze stierkeuze wordt vervolgens blindelings gevolgd. Al het jongvee en een gedeelte van de vaarzen wordt geïnsemineerd met Sexcel™ (gesekst) sperma. De kwaliteit van de veestapel is op deze bedrijven hierdoor met sprongen vooruit gegaan. De enorme uniformiteit van de koppels en buitengewoon goede, brede en hoge achteruiers maakte flinke indruk op de bezoekers. Allen waren laaiend enthousiast over het hoge niveau van veestapels.

Uniform koppel IT Heemskerk ABS

De uniforme koppels met buitengewoon goede, hoge en brede achteruiers maakten veel indruk. 

Harde selectie op productie

Het gebruik van 100% Sexcel sperma op de pinken en een deel van de vaarzen zorgt voor veel jongvee. De overige koeien worden daarom geïnsemineerd met British Bleu. De bedrijven selecteren hard op productie en verkopen veel vaarzen en tweedekalfs koeien die het productieniveau niet halen. Deze inzet van de stierkeuze is goed toepasbaar voor de Nederlandse situatie. De fosfaatregels dwingen ons te zoeken naar een balans tussen het aantal jongvee en melkkoeien. Het rechtvaardigt een vergelijkbare strategie en heeft menig deelnemer aan het denken gezet. De basis van het hoge productieniveau op de bedrijven wordt gelegd tijdens de jongvee-opfok. Er wordt geïnvesteerd in voeding en huisvesting van het jongvee. Het resultaat is dat er op het moment van afkalven er al een echte vaars staat. 

Opfok IT Heemskerk ABS

Een goed gemanagede kalveropfok legt de basis voor het hoge productieniveau. Op een leeftijd van 12 à 13 maanden zijn de kalveren voldoende uitgegroeid om te worden geïnsemineerd. 

Imponerende oudere koeien

Bij de imponerende oudere koeien kwamen we veel dochters tegen van Garrett en Doberman. Meest in het oog sprongen de balansrijke dochters van Dorcy. Fraaie koeien met excellente uiers die vlot meer dan 50 liter produceerden. In Italië is men al vroeg gestart met het gebruik van genomics stieren. Ook de Dorcy kleinzonen Commander en Silver hebben op de bedrijven opvallende dochters voortgebracht. Daarnaast produceerden de dochters van Balisto en de sterk geuierde dochters van Topsy naar volle tevredenheid.

Topsy IT Heemskerk ABS

De volle broer van Balisto, Topsy is in Italië al vroeg ingezet en met een mooi resultaat zoals deze fraaie tweedekalfs Topsydochter laat zien. 

Resultaat GMS indrukwekkend 

“Hele uniforme en sterke koeien met beste uiers en veel breedte”, zijn de eerste enthousiaste reacties van een aantal deelnemers van de Italiëreis. “Het was indrukwekkend om het resultaat van GMS in de praktijk te zien. We hebben hele goede oude koeien gezien en onwijs hoge producties. Wat ons erg opviel was de manier van werken. De bedrijven zijn van dergelijke omvang dat er veel met protocollen wordt gewerkt. Iets wat we hier in Nederland nog niet echt toepassen. In de selectie wordt emotie uitgeschakeld. De bedrijven zitten ruim in het jongvee dus als een koe de gewenste dagproductie niet haalt wordt ze verkocht. Hele goede oude koeien worden geïnsemineerd met een blauwe, terwijl wij daar graag nog een nakomeling van zouden willen. Wat ook indruk maakte was de jongvee-opfok op de verschillende bedrijven. De eerste groei moet zo hard mogelijk.  Zo’n reis zet je wel aan het denken over de werkwijze op je eigen bedrijf. Je kunt natuurlijk de manier van boeren in Italië niet vergelijken met Nederlandse omstandigheden maar je doet wel ideeën op. Ik zie wel veel voordelen aan de RMS methode en door zelf te gaan krijten kan ik dat op mijn manier gaan toepassen”. 

stal IT Heemskerk ABS

NederlandheemskerkBelgieNLBelgieFRnonehoverDuitslandexportregular